Herstart externe competitie en aftreden bestuurslid jeugdzaken

Nieuwsbrief no. 14 / 09-02-2022

Geachte leden van de schaakclub Leek,

Afgelopen vrijdag is de externe competitie herstart. Aanvullend op de bestaande coronaregels is dat de bar om 22.00 uur dichtgaat. I.v.m. beperkte mogelijkheid van het houden van 1,5 meter afstand en het beperken van contacten komt de interne competitie bij externe thuiswedstrijden te vervallen.
Er is wel jeugdschaken.

DAC uit Appingedam (speellocatie te Delfzijl) kwam afgelopen vrijdag op bezoek voor de wedstrijd tegen Leek 2 (verslag volgt). Leek 2 verloor ongelukkig met 2-4 van de meer ervaren tegenstander. Komende vrijdag mag Leek 1 het opnemen tegen Groningen Combinatie 3.

Bestuurslid Teije Smedinga heeft het lidmaatschap van SC Leek opgezegd. Teije heeft veel jaren in het bestuur van SC Leek gezeten en lesgegeven aan kinderen. Op diverse basisscholen werd zijn inzet erg gewaardeerd. Wij bedanken Teije voor zijn inzet.
De vertegenwoordiging van jeugdschaken in het bestuur gaat nu via ondergetekende.

Door het aftreden van Teije bestaat het bestuur nu nog uit 3 leden. Het is belangrijk dat deze smalle bezetting wordt uitgebreid. We horen graag of je belangstelling hebt.
Gelukkig is Martien Veldman bereid gevonden het materiaalbeheer van de schaakclub op zich te nemen.

Pieter Doller
voorzitter@schaakclubleek.nl
06 – 27 373 507

 

Overzicht alle Nieuwsbrieven                                        Afmelden voor Nieuwsbrief

– O – O – O –