Categorieën
Intern

Uitslagen en Stand Interne competitie na ronde 3

Hallo leden en belangstellenden van de schaakclub Leek e.o.,

Na drie weken Corona-proof schaken in De Balkhoeve even een bericht over de stand van zaken van de interne competitie. Over de stand van zaken aangaande de externe competitie zie het menu onder Competities en klik dan op Extern of klik hier.

Bij de interne competitie doet nog niet iedereen mee, maar zijn er ondertussen al wel drie ronden gespeeld. Vanwege afzeggingen door m.n. Corona, hebben we het maximum aantal keer afwezig (met een-derde van de eigen puntenwaarde) verhoogd van 5 naar 10 keer. Wie extern speelt voor de club krijgt twee-derde van het puntenaantal, en dat geldt ook voor mensen die voor de club een activiteit doen. U kunt hierbij denken aan het bijwonen van de NOSBO-ALV, het schaken met mensen van de Zijlen of het geven van schaakles. Als er gasten meedoen, worden die ingedeeld als belangstellende 1 (ervaren schakers) of belangstellende 2 (beginnende schakers).

In de derde ronde zijn er veel gelijkwaardige en spannende partijen gespeeld, die vaak tot later in de avond duurden. Pieter Doller en Johan ten Hoor zijn nog als enigen zonder puntverlies. De uitslagen van alle rondes en de stand zijn voortaan in het weekend op de website van de schaakclub te staan, en zijn daar voor iedereen te raadplegen. Zie hieronder.

Van de leden die normaal gesproken meedoen aan de interne competitie, verwachten we dat ze zich bij Huib (matthijsseh@gmail.com) afzeggen als ze een vrijdagavond niet meedoen. Belangstellenden die een keer mee willen doen kunnen zich bij Huib aanmelden via het mailadres.

Met vriendelijke groet,

Frans Huisman,
voorzitter

– O – O – O –

 

Ronde 3
Afgelopen vrijdag 25-09-2020 zijn bij de derde ronde van de interne competitie vijf partijen geschaakt. Alle uitslagen en uiteraard de stand na deze ronde zijn te vinden in het menu onder Competities en klik dan op Intern.

Ronde 1 en 2
Ook alle info over voorgaande rondes zijn op de Interne Competitie-pagina te vinden. Ga hiervoor naar het menu en klik op Intern onder Competities.
Voor iedereen die er niet bij was, noteren we “afwezig met kennisgeving”. Het verzoek om je af te melden als je niet aanwezig kunt zijn. Dit is het principe dat we bij de club hebben. Er is dan om 19.45 uur duidelijkheid over de deelnemers, en kan de indeling gemaakt worden.

We hopen jullie morgen op de clubavond te zien. Als mensen omwille van Corona (nog) niet willen schaken, is daar natuurlijk begrip voor. Toch kan er binnen het KNSB-protocol met acht borden tegelijkertijd gespeeld worden, en we horen morgenavond op de NOSBO-vergadering of de externe competitie binnenkort gaat beginnen. Jullie horen van ons over wat en wanneer er extern geschaakt wordt.

namens het bestuur van de schaakclub Leek e.o.,

Frans Huisman

Categorieën
Algemeen Intern Jeugd

Bijzondere start schaakseizoen in Leek

Geachte leden en belangstellenden,
De schaakclub Leek kende in meerdere opzichten een bijzondere start van het schaakseizoen. Waar normaal gesproken de prijzen voor de jeugd aan het einde van het seizoen worden uitgedeeld, gebeurde dat door Corona nu aan het begin van het nieuwe schaakseizoen. Na een korte toespraak van jeugdleider Teije Smedinga, mochten de jeugdschakers hun eigen medailles en beker van de prijzentafel ophalen. Dit begin van het jeugdschaken stimuleerde ook de nieuwe kinderen om fanatiek mee te gaan doen aan de interne jeugdcompetitie op de vrijdagavonden van 18.30 tot 19.30 uur.
Waar de jeugdschakers de “schoolregels” konden volgen, kregen de volwassenen te maken met het KNSB-Corona-protocol. Daar viel in De Balkhoeve prima mee te schaken en daardoor kan de interne competitie op vrijdag 11 september a.s. een aanvang nemen. De schaakclub had als proefopstelling de borden in de lengte van de tafels uitgezet, waardoor de afstand tussen de schakers groter was dan gebruikelijk. Dit is geen verplichting, maar na afloop gaven de schaakspelers aan hier goed mee uit de voeten te kunnen.
In De Balkhoeve kan ook goed geventileerd worden, en ook dat verkleint het risico op besmetting. Gelukkig komen in het Westerkwartier en Noordenveld nauwelijks Coronagevallen voor, wat de keuze voor het clubschaken vergemakkelijkt. We vragen echter uitdrukkelijk om bij klachten die op Corona kunnen wijzen, die avond(en) niet te komen.
Op vrijdag 11 september 2020 is de eerste ronde van de interne competitie, die wederom volgens het Keizersysteem gespeeld wordt. Bij ons is het traditie om de eerste paringen via loting te verrichten, die om 19.45 uur plaats zal vinden. De jeugd schaakt tot 19.30 uur, dus graag ná die tijd naar de Balkhoeve komen. Bij binnenkomst a.u.b. uw handen desinfecteren, en mocht u na de eigen interne partij, nog met iemand anders willen schaken, dan a.u.b. eerst weer even de handen wassen en/of ontsmetten.
Kees Praagman (voorheen Unitas) is lid van de schaakclub Leek geworden, en vormt zeker een versterking voor het team Leek 1.
Categorieën
Algemeen Extern Intern Jeugd

Schaakclub Leek 4 september weer van start in De Balkhoeve

Nu binnensportactiviteiten weer zijn toegestaan, heeft het bestuur van de schaakclub Leek haar speellocatie geïnventariseerd. Op basis van het KNSB-protocol kan er met de huidige Corona-maatregelen weer geschaakt worden in De Balkhoeve. In de grote zaal kunnen 10 partijen tegelijkertijd gespeeld worden, en dat is voldoende om de interne en externe competitiewedstrijden te houden. De afstand tussen de borden is dan groot genoeg, en er kan geventileerd worden. De jeugd en de volwassenen hebben eigen borden, stukken en klokken. De eerste schaakavond is op vrijdag 4 september aanstaande en is bedoeld om proef te draaien. De interne competitie begint op vrijdag 11 september 2020. Belangstellende schakers zijn welkom om een partij tegen clubschakers te spelen en/of om tips en trucs te krijgen.

De competitiewedstrijden van de Noordelijke Schaakbond starten nu later in het seizoen, en de schaakclub Leek wil daar met twee teams aan mee gaan doen. De snelschaak- en rapidschaakavonden worden voorlopig niet gehouden, aangezien er dan te vaak van tegenstander gewisseld wordt. Ondanks deze beperking zijn de schakers blij dat ze elkaar weer achter het bord kunnen ontmoeten.

Categorieën
Algemeen Intern Jeugd

Start schaakseizoen gepland op vrijdag 4 september

Het bestuur van de schaakclub Leek op 28 augustus jl. vergaderd over het nieuwe schaakseizoen 2020-2021. We gaan er voorlopig van uit dat we op vrijdag 4 september 2020 een begin kunnen maken met het jeugd-en clubschaken. We hebben een Corona-protocol van de KNSB en er is voldoende ruimte in De Balkhoeve om het normale aantal partijen te kunnen spelen. We hebben nog geen bericht van de NOSBO over de externe competities, en gaan er van uit dat er eerst alleen intern wordt geschaakt. Maar dan kúnnen we onze sport en/of hobby beoefenen!

Rond 1 september 2020 laten we weten of het volgens planning doorgaat.

Frans Huisman, voorzitter sc Leek

Categorieën
Algemeen Extern Intern Jeugd

Schaakseizoen 2019-2020 zit er voor de senioren op

Het schaakseizoen 2019-2020 voor de senioren zit er na het Snelschaak-kampioenschap op. Voor de jeugdschakers volgt nog een eigen online-snelschaakkampioenschap.

Het nieuwe schaakseizoen start op vrijdag 4 september 2020 met de eerste ronde van de interne competitie. Belangstellenden zijn welkom om dan in De Balkhoeve een partij mee te schaken. De KNSB heeft een protocol gemaakt waarmee de binnensport schaken dan weer fysiek beoefend kan worden. Zo nodig gebruiken we dat, maar hopelijk is het dan niet meer nodig en kunnen we weer gewoon met elkaar schaken en omgaan. Ik weet niet hoe het met jou/u is, maar ik zou het “fanatiek schaken graag weer willen combineren met gezelligheid”.

Frans Huisman
Voorzitter Schaakclub Leek